INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Bratex Dachy Spółka z o.o. Spółka komandytowa przedkłada do publicznej wiadomości informację o odwołaniu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę linii produkcyjnej do blachodachówki w ramach projektu pn. „PRODUKCJA STALOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ORAZ SYSTEMÓW ORYNNOWANIA Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POKRYWANIA BLACHY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.