Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Bratex Dachy Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę wózka widłowego bocznego w ramach projektu pn. „PRODUKCJA STALOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ORAZ SYSTEMÓW ORYNNOWANIA Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII POKRYWANIA BLACHY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

 

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Wózek widłowy boczny