Program Operacyjny Polska Wschodnia

 
 
 
 
Informujemy, iż firma BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
 
oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
 
 
pt. „Podwyższenie konkurencyjności spółki BRATEX poprzez wykorzystanie w procesie produkcji stalowych produktów elewacyjnych innowacyjnej metody pokrywania blachy” 
 
W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA poszerzyło asortyment o innowacyjne w skali światowej produkty elewacyjne w trzech wariantach:

- panele ciągłe

- panele w formie rąbka stojącego modułowego

- kasetony elewacyjne 

o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.
 
Cele szczegółowe projektu:

1. Wprowadzenie na rynek innowacyjnych w skali światowej produktów elewacyjnych z powłoką hydrofobową.

2. Poszerzenie rynku odbiorców, wzrost sprzedaży na zagraniczne rynki zbytu.

3. Uzyskanie przewagi technologicznej i jakościowej nad produktami konkurencyjnymi dzięki uzyskaniu lepszych parametrów użytkowych (żywotności) produktów elewacyjnych.

4. Podniesienie konkurencyjności. Dzięki nowemu rozwiązaniu Wnioskodawca będzie mógł konkurować z produktami oferowanymi przez największe firmy na rynku.

5. Umocnienie pozycji Wnioskodawcy na rynku – rozpoznawalność marki.

6. Odniesienie korzyści ekonomicznej.

 
Wartość projektu: 12.300.000,00 PLN 
 
Wkład Funduszy Europejskich: 60.00 %
 
Dofinansowanie: 6.000.000,00 PLN
 

Informujemy, iż BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję – II Etap

pt. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA BRATEX DACHY SP. Z O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Nr projektu: POPW.01.04.00-18-0035/19

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa BRATEX DACHY SP. Z O. O. SP. K. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 6 166 236.00 PLN

Wartość dofinasowanie: 2 993 900.00 PLN

Informujemy, iż BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

pt. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa BRATEX DACHY Sp. z o.o. Sp. k. na rynku węgierskim i słowackim”

Nr projektu: POPW.01.02.00-18-0050/19

Celem głównym projektu jest wprowadzenie produktów na rynek węgierski i słowacki.

Wartość projektu: 640 830,00 PLN

Wartość dofinasowanie: 442 850,00 PLN