Program Operacyjny Polska Wschodnia

 
 
 
 
Informujemy, iż firma BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
 
oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
 
 
pt. „Podwyższenie konkurencyjności spółki BRATEX poprzez wykorzystanie w procesie produkcji stalowych produktów elewacyjnych innowacyjnej metody pokrywania blachy” 
 
W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA poszerzyło asortyment o innowacyjne w skali światowej produkty elewacyjne w trzech wariantach:

- panele ciągłe

- panele w formie rąbka stojącego modułowego

- kasetony elewacyjne 

o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.
 
Cele szczegółowe projektu:

1. Wprowadzenie na rynek innowacyjnych w skali światowej produktów elewacyjnych z powłoką hydrofobową.

2. Poszerzenie rynku odbiorców, wzrost sprzedaży na zagraniczne rynki zbytu.

3. Uzyskanie przewagi technologicznej i jakościowej nad produktami konkurencyjnymi dzięki uzyskaniu lepszych parametrów użytkowych (żywotności) produktów elewacyjnych.

4. Podniesienie konkurencyjności. Dzięki nowemu rozwiązaniu Wnioskodawca będzie mógł konkurować z produktami oferowanymi przez największe firmy na rynku.

5. Umocnienie pozycji Wnioskodawcy na rynku – rozpoznawalność marki.

6. Odniesienie korzyści ekonomicznej.

 
Wartość projektu: 12.300.000,00 PLN 
 
Wkład Funduszy Europejskich: 60.00 %
 
Dofinansowanie: 6.000.000,00 PLN