Informacja

BRATEX DACHY Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa BRATEX DACHY Sp. z o.o. Sp. k. na rynku węgierskim i słowackim.

Celem projektu jest wprowadzenie produktów na rynek węgierski i słowacki.

Dofinansowanie projektu z UE:  442 850,00 PLN