Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Bratex Dachy Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na dostawę środka trwałego w postaci zautomatyzowanych aplikatorów – 2 szt. w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI BRATEX POPRZEZ WYKORZYSTANIE W PROCESIE PRODUKCJI STALOWYCH PRODUKTÓW ELEWACYJNYCH INNOWACYJNEJ METODY POKRYWANIA BLACHY” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

 

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – 6/POPW/1.3.1.