Informacja o wynikach postępowania ofertowego

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/1.4/BRATEX DOTYCZĄCEGO REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH

 

BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowaniu nowej linii produktów:

- Projekt wzorniczy/ Zaprojektowanie nowej linii produktów tj. Systemy rynnowe o niestandardowym – w stosunku do istniejących na rynku – przekroju, zapewniającym wyróżniający charakter produktu w ramach projektu pn. r „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA BRATEX DACHY SP. Z O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję - II Etap.

 

 

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/1.4/BRATEX