Informacja o wynikach postępowania ofertowego

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/1.4/BRATEX DOTYCZĄCEGO DOSTAWY MATRYC

BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę matryc w ramach projektu pn. r „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA BRATEX DACHY SP. Z O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję - II Etap.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/1.4/BRATEX