Informacja o wynikach postępowania ofertowego

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

BRATEX DACHY MRZYGŁÓD SP. K. przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na  realizację usługi doradczej polegającej na:

opracowaniu strategii marketingowej BRATEX w zakresie współpracy z architektami,

przeprowadzeniu audytu i opracowaniu strategii SEO,

opracowaniu strategii DIGITAL MARKETING,

opracowaniu strategii CONTENT MARKETING,

zaprojektowaniu nowych materiałów promocyjnych dla dystrybutorów,

zaprojektowaniu nowych materiałów promocyjnych dla dekarzy,

opracowaniu profesjonalnego nazewnictwa i copywritingu

w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA BRATEX DACHY SP. Z O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0035/19.

 

Załączniki:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/1.4/BRATEX