Realizowany projekt w ramach poddziałania 1.3.1. - wdrożenie innowacji przez MŚP

Informujemy, iż firma BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
pt. Podwyższenie konkurencyjności spółki BRATEX poprzez wykorzystanie w procesie produkcji stalowych produktów elewacyjnych innowacyjnej metody pokrywania blachy”
Celem głównym projektu jest poszerzenie asortymentu o innowacyjne w skali światowej produkty elewacyjne w trzech wariantach - panele ciągłe, panele formie rąbka stojącego modułowego oraz kasetony elewacyjne o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych do końca 2018 roku.
Wartość projektu: 12.300.000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 60.00 %