Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja

Informacja

BRATEX DACHY Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.4/BRATEX DOTYCZĄCE DOSTAWY MATRYC

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO_1.4/BRATEX DOTYCZĄCE DOSTAWY WÓZKA WIDŁOWEGO - GAZOWEGO (1 SZT.) – ANULOWANIE

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO_1.4/BRATEX DOTYCZĄCE DOSTAWY WÓZKA WIDŁOWEGO - GAZOWEGO (1 SZT.)

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/RPO_1.4/BRATEX

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/RPO_1.4/BRATEX

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/RPO_1.4/BRATEX

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Informacja

Informacja

Informujemy, iż BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Informacja

Informacja

Informujemy, iż BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 6/POPW/1.3.1 dotyczące dostawy „Zautomatyzowanych aplikatorów”

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POPW/1.3.1 DOTYCZĄCE DOSTAWY „LINII DO PRODUKCJI PANELI ELEWACYJNYCH CIĄGŁYCH I KASETONÓW ELEWACYJNYCH POZWALAJĄCA NA WYTŁACZANIE ZADANYCH WZORÓW ORAZ UMOŻLIWIAJĄCA WYTWARZANIE PROFILI PODKONSTRUKCJI”

Realizowany projekt w ramach poddziałania 1.3.1. - wdrożenie innowacji przez MŚP

Realizowany projekt w ramach poddziałania 1.3.1. - wdrożenie innowacji przez MŚP

Realizowany projekt w ramach poddziałania 1.3.1. - wdrożenie innowacji przez MŚP

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 4/POPW/1.3.1 dot. dostawy „Linii do produkcji paneli elewacyjnych modułowych (rąbek stojący)”

Zapytanie ofertowe nr 4/POPW/1.3.1 dot. dostawy „Linii do produkcji paneli elewacyjnych modułowych (rąbek stojący)”

Zapytanie ofertowe nr 4/POPW/1.3.1 dot. dostawy „Linii do produkcji paneli elewacyjnych modułowych (rąbek stojący)”

Zapytanie ofertowe nr 3/POPW/1.3.1 dot. dostawy „Linii do produkcji paneli elewacyjnych ciągłych i kasetonów elewacyjnych”

Zapytanie ofertowe nr 3/POPW/1.3.1 dot. dostawy „Linii do produkcji paneli elewacyjnych ciągłych i kasetonów elewacyjnych”

Zapytanie ofertowe nr 3/POPW/1.3.1 dot. dostawy „Linii do produkcji paneli elewacyjnych ciągłych i kasetonów elewacyjnych”

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Realizowany projekt w ramach poddziałania 1.3.1. - wdrożenie innowacji przez MŚP

Realizowany projekt w ramach poddziałania 1.3.1. - wdrożenie innowacji przez MŚP

Realizowany projekt w ramach poddziałania 1.3.1. - wdrożenie innowacji przez MŚP

INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dot. realizacji usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 05-12-2016, obowiązujące od 08-12-2016

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego

Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego

Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Informacja

Informacja

Informacja

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferentów dokumentów, warunki oceny formalnej, która obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów spełniła jedna oferta, która została zakwalifikowana do oceny merytorycznej.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Bratex Dachy Spółka z o.o. Spółka komandytowa zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego