Zapytanie ofertowe

BRATEX DACHY SP. Z O. O. SP. K. zaprasza do złożenia oferty na dostawę linii do produkcji paneli elewacyjnych ciągłych i kasetonów elewacyjnych pozwalająca na wytłaczanie zadanych wzorów oraz umożliwiająca wytwarzanie profili podkonstrukcji w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI BRATEX POPRZEZ WYKORZYSTANIE W PROCESIE PRODUKCJI STALOWYCH PRODUKTÓW ELEWACYJNYCH INNOWACYJNEJ METODY POKRYWANIA BLACHY” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0044/17.

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe_5/POPW/1.3.1.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.