Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.4/BRATEX DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH

 

BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na zaprojektowaniu nowej linii produktów:

Projekt wzorniczy/  Zaprojektowanie nowej linii produktów tj. Systemy rynnowe o niestandardowym – w stosunku do istniejących na rynku – przekroju, zapewniającym wyróżniający charakter produktu

w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA BRATEX DACHY SP. Z O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0035/19.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe_1/1.4/BRATEX.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Oświadczenie Oferenta o dysponowaniu zespołem osób spełniających warunki wskazane z niniejszym zapytaniu ofertowym – Załącznik nr 3.

5. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania produktów – Załącznik  nr 4.